VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 Ông Nguyễn Văn Khương – Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

– Hợp tác và phát triển với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu và có năng lực để đầu tư nghiên cứu Khoa học, phát triển Công nghệ trong các lĩnh vực Giáo dục, Môi trường, Y dược, Nông nghiệp;

– Hợp tác đào tạo với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, các Trường ĐH các Trung tâm ngoại ngữ..vv);

– Tổ chức chính quyền địa phương có nhu cầu đặt hàng thực hiện các Đề tài, Dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương;

– Trẻ em trong độ tuổi từ mầm non đến THPT có nhu cầu phát hiện tiềm năng bẩm sinh để có thể phát huy tài năng thiên bẩm tốt nhất.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CHỨC NĂNG

Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất và kinh doanh các sản phầm là kết quả nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; môi trường; năng lượng tái tạo;  nông nghiệp; y dược; biến đổi khí hậu; sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng và phát triển tổ chức, hệ thống quản lý cho các tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm; các khóa đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng; đào tạo phát triển nhân lực khoa học và công nghệ.

NHIỆM VỤ

– Thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; môi trường; năng lượng tái tạo; nông nghiệp; y dược; biến đổi khí hậu; xây dựng và phát triển tổ chức, hệ thống quản lý cho các tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm; các khóa đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng; đào tạo phát triển nhân lực khoa học và công nghệ. Thực hiện đề tài, dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các nghiên cứu xã hội cần.

– Dịch vụ KH&CN: Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ ở các lĩnh vực như môi trường; giáo dục đào tạo; năng lượng tái tạo; y dược; và các lĩnh vực  xã hội có nhu cầu, phù hợp với năng lực của đội ngũ cán bộ nhà khoa học trong Viện; Tổ chức hội nghị, hộ thảo, tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức và nâng cao năng lực cho cộng đồng; Tư vấn, khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế, giám sát các công trình tái tạo năng lượng và cơ sở hạ tầng có liên quan; Tham gia tư vấn thẩm định công nghệ, thẩm định quy hoạch; tư vấn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án, xử lý ô nhiễm môi trường; môi giới tư vấn đầu tư; ứng dụng và chuyến giao công nghệ, kỹ thuật môi trường; tổ chức các dịch vụ thi công, lắp đặt công trình năng lượng tái tạo, quan trắc, giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường. – Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Viện.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030 Trở thành một Viện nghiên cứu Khoa học, phát triển Công nghệ trong các lĩnh vực Giáo dục, Môi trường, Y dược và Nông nghiệp… có uy tín trên thị trường.

SỨ MỆNH

Giúp cho Cộng đồng có nhận thức, kiến thức và cuộc sống hạnh phúc hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Văn hóa – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển

CHIẾN LƯỢC

– Tập hợp đội ngũ Nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội như: Giáo dục; Y dược; Môi trường; Nông nghiệp; Năng lượng tái tạo.vv. Nghiên cứu, chuyển giao và đưa các ứng dụng tiến bộ của Khoa học và công nghệ đến với đừi sống xã hội.

– Liên doanh với các cơ sở Đào tạo, bồi dưỡng có uy tín phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng Công nghệ trong giáo dục để phát triển nguồn nhân lực.

– Ứng dụng phát triển Sinh trắc học dấu vân tay trong việc tìm kiếm phát hiện nhân tài, qua đó xây dựng các chương trình đào tạo huấn luyện chuyên biệt phát huy tiềm năng bẩm sinh của trẻ em Việt.

– Xây dựng và phát triển các Dự án Môi trường, Y dược và Giáo dục (Trường học, Bệnh viện, Nhà máy xử lý rác thải)

– Xậy dựng được “app giáo dục cộng đồng” để phổ cập kiến thức cho cộng đồng.

IEES – VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG

Website : https://iees.vn/

Địa chỉ văn phòng:  Số 7 Trịnh Hoài Đức, P.Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Contact